Športno pravo

Razvoj športne panoge in vedno večja politična ter ekonomska vloga športa znotraj družbe v zadnjem obdobju pomeni tudi neposreden razvoj in širitev pravne panoge športnega prava. Športno pravo se kot samostojna veja prava v zadnjem obdobju vse bolj aktivno razvija in postaja vedno bolj prisotna znotraj odvetnikovega delokroga, pri čemer pa je njen razvoj neločljivo povezan s t.i. tradicionalnimi pravnimi področji, kot so pogodbeno, davčno, delovno in odškodninsko pravo. Velik vpliv na razvoj posebnega pravnega področja predstavlja dejstvo, da ima šport tako znotraj družbenega kot tudi pravnega reda specifičen položaj, ki je predvsem posledica avtonomnega položaja posameznih športnih organizacij, znotraj katerih veljajo avtonomna pravila, ta pa neposredno vplivajo na položaj posameznega subjekta in njegove pravice v razmerju do drugih. V naši odvetniški pisarni ponujamo pravno svetovanje in zastopanje športnikov, športnih klubov in drugih entitet, ki delujejo na področju športa.

Strokovnjaki, ki pokrivajo področje športnega prava:

Lokacija in kontakt

Naše pisarne se nahajajo v mestnem jedru Ljubljane, točneje v Palači “Evropa”, ki je primer historicistične arhitekture arhitekta Carla Tietza, ki je bil eden izmed arhitektov dunajskega Ringa.

Neposredna bližina vseh pomembnih sodnih, upravnih in drugih ustanov nam omogoča učinkovito uveljavljanje interesov naših strank.

Odvetniška družba Podjed, Kahne in partnerji o.p.-d.o.o.
Štefanova 13A
1000 Ljubljana, Slovenija

tel: +386 1 43 00 310
fax: +386 1 43 00 320

email: info@podjed.si

© Andric 2017