odvetnik, odvetniski, odvetniska, druzba, luka, podjed, andrej, andric, law, lawyer, attorney, rechtsanwalt, studio legale, solicitor, barister, zakon, zakon o gospodarskih druzbah, zakon o pravdnem postopku, Korporacijsko pravo, Kazensko pravo, Finančno pravo, Nepremičnine, Insolvenčno pravo, Delovno pravo, Gradbeno pravo, Pravo IT, Pravo vrednostnih papirjev, Pravo javnih naročil, Športno pravo, Upravni in davčni postopek