popravek_4d

Advokatska društva Podjed i Andrić započela su saradnju kako bi klijentima obezbijedila što je moguće viši stepen usluga.

Stručni tim pravnih eksperata je specijalizovan prije svega na području privrednog i krivičnog prava, pri čemu se naš cilj zasniva na namjeri da strankama pružimo sveobuhvatnu paletu advokatskih usluga, koje su potrebne kako privrednim subjektima za njihovo neometano poslovanje, tako i fizičkim licima za njihove lične interese.

U zavisnosti od potreba klijenata sarađujemo sa spoljnim savjetnicima u određenim specijalizovanim oblastima (računovodstveni, carinski i poreski predmeti, istraživanja tržišta itd.). U svrhu realizacije međunarodnih mandata sarađujemo sa razgranatom mrežom kolegijalnih kancelarija u susednim zemljama.

Vodeća načela našeg rada počivaju na brzoj sposobnosti reagovanja i prilagođavanja te na visokom nivou usluga, što po našem mišljenju predstavlja odlučujući faktor za zadovoljstvo naših klijenata. Prije svega smo svjesni činjenice da je u današnjem poslovnom svijetu direktan i praktičan savjet klijentu od sve većeg značaja.

Partneri

Luka Podjed, Odvetniška družba Podjed, Odvetniška družba Andrić, Law Firm Podjed, Law Firm Andrić, Ljubljana

Luka Podjed

Partner
Andrej Andrić, Odvetniška družba Podjed, Odvetniška družba Andrić, Law Firm Podjed, Law Firm Andrić, Ljubljana

Andrej Andrić

Partner
Matija Kahne, Odvetniška družba Podjed, Odvetniška družba Andrić, Law Firm Podjed, Law Firm Andrić, Ljubljana

Matija Kahne

Partner
Blaž Merčun, Odvetniška družba Podjed, Odvetniška družba Andrić, Law Firm Podjed, Law Firm Andrić, Ljubljana

Blaž Merčun

Partner
Sašo Jovčić, Odvetniška družba Podjed, Odvetniška družba Andrić, Law Firm Podjed, Law Firm Andrić, Ljubljana

Sašo Jovčić

Partner
Aleš Žiher, Odvetniška družba Podjed, Odvetniška družba Andrić, Law Firm Podjed, Law Firm Andrić, Ljubljana

Aleš Žiher

Partner

Advokati

Matija Zupančič, Odvetniška družba Podjed, Odvetniška družba Andrić, Law Firm Podjed, Law Firm Andrić, Ljubljana

Matija Zupančič

Magistar prava
Urban Kropivšek, Odvetniška družba Podjed, Odvetniška družba Andrić, Law Firm Podjed, Law Firm Andrić, Ljubljana

Urban Kropivšek

Magistar prava
Aleša Mercina, Odvetniška družba Podjed, Odvetniška družba Andrić, Law Firm Podjed, Law Firm Andrić, Ljubljana

Aleša Mercina

Magistarka prava

Advokatski kandidati

avatar-z

Nadja Mićić

avatar-m

Marcel Zazijal

avatar-z

Žana Majhenič

avatar-m

Jaša Bulović

Administracija

Katja Pustotnik, Odvetniška družba Podjed, Odvetniška družba Andrić, Law Firm Podjed, Law Firm Andrić, Ljubljana

Katja Pustotnik

Poslovna asistentkinja
avatar-z

Eva Terseglav

avatar-z

Laura Pustotnik

Lokacija i kontakt

Naša kancelarija se nalazi u strogom centru Ljubljane, preciznije u Palati „Evropa“, primerku historicističke arhitekture arhitekte Carla Tietz-a, inače također jednog od arhitekata bečkog Ringa.

Neposredna blizina svih značajnih sudskih, upravnih i drugih institucija omogućava nam da efikasno ostvarujemo interese naših klijenata.

Odvetniška družba Podjed, Kahne in partnerji o.p. – d.o.o.
Štefanova ulica 13A
1000 Ljubljana, Slovenija

tel: +386 1 43 00 310
fax: +386 1 43 00 320

email: info@podjed.si

© Andric 2017